top of page

זה הזמן להצטרף
לנבחרת הסייבר הלאומית

מגשימים סייבר היא אחת מתכניות המצוינות של המרכז לחינוך סייבר לתלמידי.ות תיכון.

בתוכנית תלמדו עם מדריכים מומחים ומקצועיים בתחום, בקבוצה קטנה ואיכותית. 

סקרנים? הירשמו עכשיו!

חשיפה לחברות

המובילות בהייטק

הזדמנות להתמיין

ליחידות הטכנולוגיות

המובחרות בצה"ל

כלים ללמידה עצמאית

ולעבודה בצוות

ידע נרחב בתחומים

טכנולוגיים מגוונים

מספר המקומות מוגבל
אין צורך בידע מוקדם!

*ההרשמה מיועדת לתלמידי ותלמידות כיתה ט' מיישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

bottom of page