top of page
ההרשמה לתשפ"ה הסתיימה

זה הזמן להצטרף
לנבחרת הסייבר הלאומית

מגשימים סייבר היא אחת מתכניות המצוינות של המרכז לחינוך סייבר לתלמידי.ות תיכון.

בתוכנית תלמדו עם מדריכים מומחים ומקצועיים בתחום, בקבוצה קטנה ואיכותית. 

סקרנים? הירשמו עכשיו!

חשיפה לחברות

המובילות בהייטק

הזדמנות להתמיין

ליחידות הטכנולוגיות

המובחרות בצה"ל

כלים ללמידה עצמאית

ולעבודה בצוות

ידע נרחב בתחומים

טכנולוגיים מגוונים

ההרשמה לתשפ"ה הסתיימה
מספר המקומות מוגבל
אין צורך בידע מוקדם!

*ההרשמה מיועדת לתלמידי ותלמידות כיתה ט' מיישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

bottom of page