top of page

על התכנית     

תכנית מגשימים סייבר פועלת משנת 2010 בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, במטרה לאפשר לבני נוער סקרנים ושאפתנים ללמוד בצורה מעמיקה תכנים מקצועיים בתחומי המחשבים והסייבר.

ההצטרפות לתכנית אינה מצריכה ידע מוקדם

הלמידה נעשית בקבוצות קטנות עם מדריכות ומדריכים המוכשרים על מנת להעניק למשתתפים חניכה אישית-מקצועית.

אופי הלימוד

שפות תכנות, סייבר, תקשורת, רשתות ומערכות הפעלה, כולל התנסות בפרויקט גמר בשנה ג'.

תחומי הלימוד

ייחודה של תכנית מגשימים סייבר הוא בהזדמנות הניתנת לבוגריה להתמיין ליחידות הטכנולוגיות המובחרות בצה"ל, למלא תפקידים מרתקים וחשובים ולהמשיך ללימודים אקדמאים בתחום ולעבודה

בחברות הייטק מובילות.

מה התכנית מעניקה לכם?

ידע נרחב בתחומים

טכנולוגיים מגוונים

כלים ללמידה עצמאית, התמודדות עם אתגרים, ולעבודת צוות

הזדמנות להתמיין ליחידות 

הטכנולוגיות המובחרות בצה"ל

חשיפה לחברות

המובילות בהייטק

מה כוללת התכנית?

שני מפגשי לימוד אחה״צ במשך שלוש שנים (י-י״ב)

ימי העשרה טכנולוגיים

השתתפות בכנסי סייבר

מחנות קיץ יחודיים

פרויקט גמר בליווי מנטורים מחברות הייטק

bottom of page