שאלות ותשובות   

לחץ/י על השאלה לקבלת התשובה

מספר המקומות מוגבל
אין צורך בידע מוקדם!

* ההרשמה מיועדת לתלמידי ותלמידות כיתה ט' מיישובי הפריפריה הגיאוגרפית החברתית