top of page

שאלות ותשובות   

לחץ/י על השאלה לקבלת התשובה

אין צורך בידע מוקדם!
מספר המקומות מוגבל

* ההרשמה מיועדת לתלמידי ותלמידות כיתה ט' מיישובי הפריפריה הגיאוגרפית החברתית

bottom of page