שאלות ותשובות   

לחץ/י על השאלה לקבלת התשובה

מספר המקומות מוגבל
אין צורך בידע מוקדם!

*התכנית מיועדת לתושבי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

התכנית פותחה ומופעלת ע"י המרכז לחינוך סייבר של קרן רש"י
בשותפות עם משרד הביטחון וקרן חוסידמן 

© 2018 כל הזכויות שמורות לתכנית מגשימים 

 עוצב ע"י סטודיו קוקושקה