ההרשמה לתכנית לשנת תשפ"ג עבור תלמידי כיתה ט', תיפתח בתאריך 1.2.2022