top of page

הרשמה ומיון לתכנית

לשאלות בכל נושא יש לפנות לאימייל info@cyber.org.il

תכנית 'מגשימים' היא תכנית מצוינות, ומכאן שהקבלה אליה מותנית בתהליך מיון הכולל שלושה שלבים (אין צורך בידע מוקדם). תהליך המיון מתבצע במהלך כיתה ט',
המתקבלים לתכנית יחלו את לימודיהם בכיתה י' בחודש אוקטובר 2020.

 

כדי להתחיל בתהליך המיון עליכם לבצע רישום במערכת המיון ולהזין מספר פרטים חשובים: כתובת דואר אלקטרוני (אימייל), טלפון, מספר תעודת זהות ופרטי ההורים. אנא הקפידו על כתיבה נכונה של הפרטים, על מנת שנוכל ליצור עמכם קשר. רק לאחר הרישום התקין תוכלו להתחיל בתהליך המיון לתכנית.

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"א פתוחה.

3

שלב המיון השלישי: ראיון אישי

2

שלב המיון השני: מבחן למידה

1

שלב המיון הראשון: שאלון אינטרנטי

הראיון הוא שיחת היכרות אישית של המועמד (ללא נוכחות הורים, חברים או אחים) עם רכז/ת המוקד ומדריך/כה בתכנית.

ההגעה אל שלב הריאיון תעשה על פי זימון ושיבוץ במערכת הרישום.

 

שימו לב, לפני ההגעה לראיון, תתבקשו למלא שאלון קצר במערכת הרישום. מועמדים אשר לא ימלאו שאלון זה, לא יוכלו לבצע את הראיון.

תשובות קבלה / אי-קבלה לתכנית יישלחו למועמדים עד חודש אוגוסט

היכרות אישית של המועמד

תשובות באשר למעבר שלב מיון זה יתקבלו באמצעות האימייל תוך כחודש מיום ביצועו.

אורך המבחן הוא כשעה וחצי

מבחן הלמידה אינו דורש ידע קודם ואין צורך ללמוד אליו, אורך המבחן הוא כשעה וחצי. המבחן פרונטאלי באמצעות נייר ועט (לא מול מחשב).

ההגעה אל שלב מבחן הלמידה תעשה על פי זימון ושיבוץ במערכת הרישום.

 

בעלי זכאות יקבלו תוספת זמן עם הצגת אישור מתאים ביום המבחן.

שאלות מסוג רב-ברירה ("שאלות אמריקאיות"). מילוי השאלון מתבצע באופן מקוון בכל מקום שתבחרו ואינו מוגבל בזמן. כאמור, הצלחה במילוי השאלון אינה תלויה בידע קודם.

השאלון כולל 30 שאלות

לצד המילוי המקוון, אנו ממליצים לכתוב את התשובות לשאלון על דף, כך שבמקרה של תקלה תוכלו לשחזר את התשובות.

תשובות באשר למעבר השלב יתקבלו באמצעות האימייל תוך מספר דקות מרגע סיומו.

bottom of page